Tony Børrud tildelt ildsjelprisen i Kongsvinger

27.05.2022

 Tidligere styreleder av Kongsvinger Motorklubb ble tildelt ildsjelprisen  for sin innsats gjennom mange år. Under årsmøte til Kongsvinger idrettsråd, som består av en jury ble Tony belønnet for sin innsats igjennom 10 år som leder av KMK. 

Til mittkongsvinger sier Tony følgene;  Det er mye slit som ligger bak, men det er også mye glede i å se glede blant ungene, og at de trives, sier han til Mitt Kongsvinger. Som leder av klubben gjør man det aller meste, og Børrud synes det er godt å ha trappet ned litt. Vi har passert 200 medlemmer. Miljøet er relativt stort, men ikke så veldig synlig lokalt heller. Det er også motocross-baner andre steder i distriktet utenfor Kongsvinger, som gjør miljøet er ganske sprett rundt, forteller Børrud.

 Det har blitt mange liter svette, organisering og høy puls igjennom 10 år.  På vegne av styre i Kongsvinger motorklubb, gratulerer vi med en velfortjent pris! Takk for all innsats, Tony!! 


Mats
Leder/kmk