Gjennomføring av lisenskurs for utøvere født i 2009

04.12.2021

Gjennomføring av lisenskurs for utøvere født i 2009. 

I disse dager får de utøverne som fra 2021 til 2022 går fra barnelisens til ungdomslisens en e-post fra NMF. I denne e-posten kommer det informasjon om at disse utøverne, født i 2009, må gjennomføre e-kursene for Lisens (både Grunnkurs og grenspesifikt kurs) for å få tilgangen på sin lisens i 2022.


Grunnen er at de går fra barneidretten til ungdomsidretten, og at man dermed har noen andre konkurranseformer og regler man må lære om.
Klubbene blir nå også informert om dette, slik at dere kan gi ut samme beskjed om dere får spørsmål fra deres utøvere knyttet til denne informasjonen.


PS: Viktig presisering at dette gjelder kun dem som også hadde lisens i 2021. Har man ikke hatt lisens tidligere, gjelder alle de vanlige kravene for å få lisens.


Utøverinformasjon- NMF - Trykk her