Årsmøte i Kongsvinger motorklubb 20.03.23

21.02.2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsvinger Motorklub. Årsmøte avholdes mandag 20.03.23 kl 18:00 hos Digerud varmeservice. Innkommende saker må være hos styret innen 06.03.23 sendes til post@kmx.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år og vært medlem i idrettslaget i minst en mnd, og ha betalt kontigenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. jf. idrettslagets lov.

Klubben trenger flere frivillige. Vi ønsker at du tenker igjennom om du kan bidra innad i klubben med et eller annet. Det blir enkel servering.


Velkommen til årsmøte!

//Styret.