Årsmøte 2022

07.03.2022

Årsmøte for Kongsvinger Motorklubb avholdes hos Digerud Varmeservice mandag 21.03.22. Frist for innkommende saker er Søndag 20.03.22.  Enkel servering. 

Vi håper på et godt oppmøte.  

Vel møtt :)